Logotyp
VÄLKOMMEN TILL SHOUSE OPEN 2012

Logotyp

REGLER

Regel 1: Matchvinst

Spelaren som först vinner fyra game vinner matchen förutsatt att det är med en marginal av två game över motståndaren. Om ställningen blir tre lika skall ett tiebreak-game spelas.

Tiebreak-game
I ett tiebreak-game räknas poängen "noll", "1", "2", "3" etc. Spelaren som först vinner fyra poäng vinner matchen, under förutsättning att det är med en marginal av två poäng över motståndaren.

Vid behov fortsätter tiebreak-gamet till dess denna marginal är uppnådd. Den spelare som står i tur att serva, skall serva första poängen i tiebreaket. De följande två poängen skall servas av motståndaren. Efter detta skall varje spelare turas om och serva två poäng var till dess tiebreak-gamet är slut.


Regel 2: Val av sida och serve

Val av sida och valet av att bli servare eller mottagare i det första gamet skall avgöras genom lottning före inbollningen. Spelaren som vinner lotten får välja:

Att vara servare eller mottagare i matchens första game, och i så fall får motståndaren välja sida i det första gamet i matchen.

Sida av banan för första gamet i matchen, och i så fall ska motståndaren välja att bli servare eller mottagare i matchens första game.


Regel 3: Sidbyte

Spelarna skall byta sida efter första, tredje och femte game.

I ett tiebreak-game sker sidbyte efter var fjärde poäng.


Regel 4: Matchfunktionär ("Domare")

Domare i första matchen är "Spelare 5" samt "Spelare 6".

Domare i efterkommande matcher döms av de spelare som har avslutat föregående match.

Spelar en av de tilltänkta domarna dömer en spelare från föregående match.

Domaren har det slutgiltiga avgörandet i alla frågor om tennisregler och dessa beslut kan inte överklagas.


Regel 5: Lottning av Startnummer för Spelarna

Lottningen sker på Samordnarkontoret den 20 augusti 2012 av Fredrik Lundström samt Stefan Mårtensson, kontrollant är Gunnar Holmlund.

Namnen på deltagarna skrivs ner på varsin lapp, därefter viks samtliga lappar. Dessa placeras i en behållare för att sedan dras en i taget. Första lappens namn blir "Spelare 1", andra lappens namn blir "Spelare 2" o.s.v.

Samtliga spelare placeras sedan in i Spelschemat.


Regel 6: Osportsligt uppträdande

En spelare bestraffas enligt poängstraffsystemet för osportsligt uppträdande om han

- våldsamt eller i vredesmod kastar eller sparkar racketen eller slår med denna mot väggar, nät, domarstol eller annan utrustning.
- våldsamt eller i vredesmod slår, kastar eller sparkar bollar.
- högljutt använder svordomar eller grova ord.
- uppträder oanständigt genom yttrande eller gester.
- förolämpar eller brukar våld mot eller framför hot om våld mot funktionär, motståndare, medspelare eller åskådare, oavsett om det sker med ord eller tecken.
- uppenbart inte gör sitt bästa.
- vägrar att följa domarens anvisningar.
- uppträder osportsligt i övrigt, t ex genom att håna eller psyka motståndaren, förstöra utrustning eller hetsa åskådare mot motståndaren eller funktionär.
- passerar in på motståndarens sida för att undersöka eller markera studsmärken, eller för att på annat sätt förs öka påverka domslut i matchen.


I samtliga fall då en spelare bestraffas för Osportsligt uppträdande eller Fördröjning av spelet innebär det:

- Vid första förseelsen: Varning
- Vid andra förseelsen: Poängförlust (Poängstraff)
- Vid tredje förseelsen: Gameförlust (Gamestraff)
- Vid fjärde förseelsen: MatchstraffI övrigt gäller SVENSKA TENNISFÖRBUNDETs regler.


Denna webbsida är gjord enbart för spelarna i Shouse Open 2012.

För att komma i kontakt med företaget bakom webbsidan, vänligen maila: kontakt@stevipro.se